dogodki preteklih let

Kratka zgodovina ŠROP Bileća


Šola rezervnih častnikov pehote nekdanje vojske Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) – Jugoslovanske ljudske armade (JLA) v Bileći je bila ustanovljena 18. junija 1956, z združitvijo več tečajev in centrov za usposabljanje rezervnega kadra pehote, med drugim tudi centrov iz Vipave in Bitole.

V jugoslovanskih časih je šola imela srbohrvaški naziv »Škola rezervnih oficira pešadije« (Šola rezervnih častnikov pehote) oziroma ŠROP in tudi PŠRO. Vojašnica v Bileći, v kateri je delovala šola, je nosila ime »Kasarna Moša Pijade« (Vojašnica Moša Pijade) in številko vojaške pošte 3215 (V.P. 3215). Ob začetku vojn v nekdanji SFRJ je vojašnica v Bileći dobila ime »Kasarna Bilećki borci« (Vojašnica bileških borcev), ki ga nosi še danes. Ustanovni dan ŠROP Bileća- 18. junij, se je dolga leta proslavljal kot dan šole.

V ŠROP se je v 107 razredih (klasah), od leta 1956 do 1992 šolalo okoli 56.000 gojencev, v srbohrvaškem jeziku so imeli naziv »pitomci«. Točno število izšolanih rezervnih častnikov v Bileći doslej še ni bilo ugotovljeno. Šolanje v PŠRO/ ŠROP je trajalo od 6 do 8 mesecev. Po končani 'obuki' so gojenci odhajali na stažiranje v enote JLA do zaključka služenja vojaškega roka, nekateri so ostali na 'stažiranju' v Bileći. ŠROP je usposabljala rezervne častnike za dolžnost poveljnika voda in poveljnika čete oz. čin rezervnega podporočnika.

Po ustanovitvi Teritorialne obrambe v vsaki nekdanji republiki SFRJ se je pojavila potreba po večjem številu rezervnih častnikov pehote. Koncem sedemdesetih let je bila v vsaki republiki aktivirana po ena četa gojencev ŠROP, ki so bile pod okriljem ŠROP Bileća in v katerih se je usposabljal častniški kader za potrebe TO dotične republike. Ena takšna četa ŠROP je delovala tudi v Sloveniji, v Šentvidu pri Ljubljani. V štirih razredih ŠROP je šolanje v Bileći končalo tudi skupno 120 žensk.

Vojašnica v Bileći, tudi po letu 1992, ko je JLA razpadla in je bila ŠROP ukinjena, nikoli ni menjala svojega osnovnega namena. Do ukinitve naborniškega sistema in obveznega služenja vojaškega roka v Republiki srpski leta 2004, je bileška vojašnica služila za namestitev vojakov nabornikov in kot šola za usposabljanje rezervnih častnikov Vojske republike srpske.

Z razpadom SFRJ in razpadom JLA ter ukinitvijo ŠROP Bileća je skupno s šolo odšel tudi arhiv šole v Požarevac v Srbiji, v sestav centra za usposabljanje pehote srbske vojske. V Bileći je ostalo zelo malo dokumentov, ki še niso selekcionirani in arhivirani. V okviru bileške vojašnice nastaja zgodovinska soba ŠROP kjer se zaenkrat zgolj fizično zbira gradivo in predmeti povezani s ŠROP. V mestu Bileća nastaja kulturno – zgodovinski center v katerem naj bi bila zajeta tudi zgodovina ŠROP.

Vir:
Publikacija ' Šola rezervnih častnikov pehote nekdanje JLA v Bileći' (ob obisku nekdanjih gojencev ŠROP/ PŠRO junija 2012)

Janez KavarCopyright © 2024 Društvo Bilečanci Slovenije        Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.

WebMaster  in   urednik spletne strani         Zlatko Traven   47.klasa