Upravni odbor

Zlatko Filej

Zlatko Filej

Predsednik UO

e-naslov: zfilej@gmail.com

telefon: 041 423 187

Roman Kos

Roman Kos

Podpredsednik UO

e-naslov: lovski.mojster@gmail.com

telefon: 041 575 115

Zlato Traven

Zlato Traven

Sekretar UO

e-naslov: info@bilecaslo.si

telefon: 040 557 817

Anton Murovec

Anton Murovec

Pomočnik sekretarja - informatik UO

Brane Benčevič

Brane Benčevič

Pomočnik sekretarja - operativa - logistika UO

Edvard Skok

Edvard Skok

Blagajnik UO

Miro Poljak

Miro Poljak

Pomočnik blagajnika UO

Martin Metličar

Martin Metličar

Član UO

Anton Vovko

Anton Vovko

Član UO

Janez Cerin

Matjaž Oblak

Član UO

Bine Kladnik

Bine Kladnik

Član UO

Ivo Pizent

Ivo Pižent

Član UONadzorni odbor

Mile Hodnik

Mile Hodnik

Predsednik NO

Drago Kopac

Drago Kopač

Član NO

Franc Dolhar

Franc Dolhar

Član NOČastno razsodišče

Mitja Klavora

Mitja Klavora

Predsednik ČR

Guido Bertok

Guido Bertok

Član ČR

Ivan Tavcar

Ivan Tavčar

Član ČR

Copyright © 2024 Društvo Bilečanci Slovenije        Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.

WebMaster  in   urednik spletne strani         Zlatko Traven   47.klasa