Č L A N S T VO

seznam števila članov po upravnih enotah


UPRAVNA ENOTA ŠTEVILO ČLANOV
AJDOVŠČINA 11
CELJE 8
ČRNOMELJ 3
DOMŽALE 8
DRAVOGRAD 3
GORNJA RADGONA 7
GROSUPLJE 5
HRASTNIK 9
IDRIJA 5
ILIRSKA BISTRICA 5
IZOLA 4
JESENICE 7
KAMNIK 8
KOČEVJE 16
KOPER 21
KRANJ 27
KRŠKO 12
LAŠKO 2
LENDAVA 4
LITIJA 17
LJUBLJANA 28
LJUTOMER 7
LOGATEC 4
MURSKA SOBOTA 8
MARIBOR 10
METLIKA 3
MOZIRJE 1
NOVA GORICA 14
NOVO MESTO 18
ORMOŽ 4
PIRAN 3
POSTOJNA 8
PTUJ 4
RADLJE OB DRAVI 2
RADOVLJICA 14
RAVNE NA KOROŠKEM 8
RIBNICA 2
RUŠE 1
SEVNICA 2
SEŽANA 16
SLOVENSKA BISTRICA 5
SLOVENJ GRADEC 10
SLOVENSKE KONJICE 4
ŠENTJUR PRI CELJU 2
ŠKOFJA LOKA 12
ŠMARJE PRI JELŠAH 7
TOLMIN 10
TRBOVLJE 14
TREBNJE 5
TRŽIČ 11
TUJINA 2
VELENJE 17
VRHNIKA 3
ZAGORJE OB SAVI 8
ŽALEC 10
4. december 2018             skupaj 460

Copyright © 2014 Društvo Bilečanci Slovenije        Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.

WebMaster  in   urednik spletne strani         Zlatko Traven   47.klasa