Č L A N S T VO

seznam števila članov po upravnih enotah


UPRAVNA ENOTA ŠTEVILO ČLANOV
AJDOVŠČINA 11
CELJE 8
ČRNOMELJ 2
DOMŽALE 8
DRAVOGRAD 3
GORNJA RADGONA 7
GROSUPLJE 5
HRASTNIK 9
IDRIJA 4
ILIRSKA BISTRICA 4
IZOLA 4
JESENICE 7
KAMNIK 7
KOČEVJE 16
KOPER 22
KRANJ 27
KRŠKO 7
LAŠKO 2
LENDAVA 3
LITIJA 18
LJUBLJANA 27
LJUTOMER 7
LOGATEC 4
MURSKA SOBOTA 8
MARIBOR 10
METLIKA 4
MOZIRJE 1
NOVA GORICA 14
NOVO MESTO 18
ORMOŽ 3
PIRAN 2
POSTOJNA 8
PTUJ 3
RADLJE OB DRAVI 2
RADOVLJICA 15
RAVNE NA KOROŠKEM 8
RIBNICA 1
RUŠE 1
SEVNICA 1
SEŽANA 14
SLOVENSKA BISTRICA 5
SLOVENJ GRADEC 9
SLOVENSKE KONJICE 4
ŠENTJUR PRI CELJU 2
ŠKOFJA LOKA 11
ŠMARJE PRI JELŠAH 7
TOLMIN 11
TRBOVLJE 10
TREBNJE 2
TRŽIČ 9
TUJINA 2
VELENJE 14
VRHNIKA 3
ZAGORJE OB SAVI 8
ŽALEC 10
20.februar 2018             skupaj 433

Copyright © 2014 Društvo Bilečanci Slovenije        Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.

WebMaster  in   urednik spletne strani         Zlatko Traven   47.klasa