Č L A N S T VO

seznam števila članov po upravnih enotah


UPRAVNA ENOTA ŠTEVILO ČLANOV
AJDOVŠČINA 7
BREŽICE 2
CELJE 8
ČRNOMELJ 3
DOMŽALE 9
DRAVOGRAD 4
GORNJA RADGONA 8
GROSUPLJE 7
HRASTNIK 9
IDRIJA 7
ILIRSKA BISTRICA 4
IZOLA 5
JESENICE 7
KAMNIK 10
KOČEVJE 19
KOPER 21
KRANJ 30
KRŠKO 13
LAŠKO 2
LENART 1
LENDAVA 4
LITIJA 15
LJUBLJANA 34
LJUTOMER 6
LOGATEC 5
MURSKA SOBOTA 12
MARIBOR 13
METLIKA 3
MOZIRJE 2
NOVA GORICA 14
NOVO MESTO 26
ORMOŽ 4
PIRAN 3
POSTOJNA 10
PTUJ 3
RADLJE OB DRAVI 2
RADOVLJICA 17
RAVNE NA KOROŠKEM 14
RIBNICA 2
RUŠE 2
SEVNICA 4
SEŽANA 14
SLOVENSKA BISTRICA 5
SLOVENJ GRADEC 10
SLOVENSKE KONJICE 6
ŠENTJUR PRI CELJU 1
ŠKOFJA LOKA 11
ŠMARJE PRI JELŠAH 8
TOLMIN 9
TRBOVLJE 12
TREBNJE 5
TRŽIČ 10
TUJINA 4
VELENJE 21
VRHNIKA 2
ZAGORJE OB SAVI 7
ŽALEC 8
23. oktobra 2023             skupaj 504

Copyright © 2024 Društvo Bilečanci Slovenije        Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.

WebMaster  in   urednik spletne strani         Zlatko Traven   47.klasa