Č L A N S T VO

seznam števila članov po upravnih enotah


UPRAVNA ENOTA ŠTEVILO ČLANOV
AJDOVŠČINA 10
BREŽICE 2
CELJE 8
ČRNOMELJ 2
DOMŽALE 9
DRAVOGRAD 3
GORNJA RADGONA 8
GROSUPLJE 4
HRASTNIK 10
IDRIJA 9
ILIRSKA BISTRICA 5
IZOLA 5
JESENICE 8
KAMNIK 9
KOČEVJE 19
KOPER 21
KRANJ 29
KRŠKO 14
LAŠKO 3
LENDAVA 5
LITIJA 14
LJUBLJANA 34
LJUTOMER 7
LOGATEC 5
MURSKA SOBOTA 12
MARIBOR 12
METLIKA 3
MOZIRJE 2
NOVA GORICA 15
NOVO MESTO 20
ORMOŽ 4
PIRAN 3
POSTOJNA 9
PTUJ 2
RADLJE OB DRAVI 2
RADOVLJICA 14
RAVNE NA KOROŠKEM 12
RIBNICA 2
RUŠE 2
SEVNICA 4
SEŽANA 12
SLOVENSKA BISTRICA 5
SLOVENJ GRADEC 11
SLOVENSKE KONJICE 4
ŠENTJUR PRI CELJU 1
ŠKOFJA LOKA 11
ŠMARJE PRI JELŠAH 8
TOLMIN 10
TRBOVLJE 12
TREBNJE 5
TRŽIČ 12
TUJINA 3
VELENJE 19
VRHNIKA 2
ZAGORJE OB SAVI 6
ŽALEC 8
14. november 2021             skupaj 489

Copyright © 2014 Društvo Bilečanci Slovenije        Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.

WebMaster  in   urednik spletne strani         Zlatko Traven   47.klasa