Č L A N S T VO

seznam števila članov po upravnih enotah


UPRAVNA ENOTA ŠTEVILO ČLANOV
AJDOVŠČINA 11
CELJE 7
ČRNOMELJ 2
DOMŽALE 9
DRAVOGRAD 3
GORNJA RADGONA 7
GROSUPLJE 5
HRASTNIK 8
IDRIJA 4
ILIRSKA BISTRICA 4
IZOLA 4
JESENICE 7
KAMNIK 6
KOČEVJE 16
KOPER 22
KRANJ 27
KRŠKO 7
LAŠKO 2
LENDAVA 3
LITIJA 18
LJUBLJANA 30
LJUTOMER 7
LOGATEC 5
MURSKA SOBOTA 9
MARIBOR 9
METLIKA 4
MOZIRJE 2
NOVA GORICA 14
NOVO MESTO 17
ORMOŽ 3
PIRAN 2
POSTOJNA 8
PTUJ 3
RADLJE OB DRAVI 2
RADOVLJICA 15
RAVNE NA KOROŠKEM 8
RIBNICA 1
RUŠE 1
SEVNICA 1
SEŽANA 14
SLOVENSKA BISTRICA 4
SLOVENJ GRADEC 9
SLOVENSKE KONJICE 3
ŠENTJUR PRI CELJU 3
ŠKOFJA LOKA 12
ŠMARJE PRI JELŠAH 7
TOLMIN 10
TRBOVLJE 10
TREBNJE 2
TRŽIČ 7
TUJINA 2
VELENJE 14
VRHNIKA 3
ZAGORJE OB SAVI 5
ŽALEC 10
skupaj 428

Copyright © 2014 Društvo Bilečanci Slovenije        Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.

WebMaster  in   urednik spletne strani         Zlatko Traven   47.klasa