» B I L E Ć A     2023 «

12. druženje v Bileći,     petek, 16. junij - nedelja 18. junij 2023

Fotografije posnel Drago Slukan 64. klasa !

Fotografije posnel Jožko Člekovič 47. klasa !

Copyright © 2014 Društvo Bilečanci Slovenije       Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.

WebMaster   in   urednik spletne strani             Zlatko Traven 47.klasa