B I L E Ć A   2022

11. druženje v Bileći

petek, 17. junij - nedelja, 19.junij

Fotografije Jožko Člekovič 47.klasa

Copyright © 2014 Društvo Bilečanci Slovenije       Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.

WebMaster   in   urednik spletne strani             Zlatko Traven 47.klasa