Nato baza AVIANO

četrtek, 16. maj 2019

Fotografije Jožko Člekovič - 47.klasa

Copyright © 2014 Društvo Bilečanci Slovenije       Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.

WebMaster   in   urednik spletne strani             Zlatko Traven 47.klasa