Upravni odbor (UO):

Predsednik: Zlatko Filej
Podpredsednik: Roman Kos
Sekretar: Zlato Traven
Pomočnik sekretarja - informatik: Anton Murovec
Pomočnik sekretarja - operativa, logistika: Brane Benčevič
Blagajnik: Edo Skok
Pomočnik blagajnika: Miro Poljak
Člani UO: Martin Metličar
  Anton Vovko
  Matjaž Oblak
  Bine Kladnik
  Ivo Pižent


Nadzorni odbor (NO):

Predsednik: Mile Hodnik
Član: Drago Kopač
Član: Franc Dolhar


Častno razsodišče (ČR):

Predsednik: Mitja Klavora
Član: Guido Bertok
Član: Ivan Tavčar

Copyright © 2024 Društvo Bilečanci Slovenije        Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.

WebMaster  in   urednik spletne strani         Zlatko Traven   47.klasa