Upravni odbor (UO):

Predsednik: Zlatko Filej
Podpredsednik: Slavko Hočevar
Sekretar: Zlato Traven
Blagajnik: Edo Skok
Člani UO: Jože Hribar
  Matevž Fortuna
  Martin Metličar
  Anton Vovko
  Boris Šuligoj
  Roman Kos


Nadzorni odbor (NO):

Predsednik: Mile Hodnik
Član: Drago Kopač
Član: Miro Poljak


Častno razsodišče (ČR):

Predsednik: Janez Košnik
Član: Guido Bertok
Član: Ivan Tavčar

Copyright © 2014 Društvo Bilečanci Slovenije        Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.

WebMaster  in   urednik spletne strani         Zlatko Traven   47.klasa