osebna izkaznica


Registracija Društva Bilečanci Slovenija je od 17. marca 2014,
na osnovi Odločbe Upravne enote Kranj št. 215- 36/ 2014- 5 z dne 17. 3. 2014, U. p. MNZUE0001-P2,
vpisana v Poslovni register Slovenije (PRS) za poslovni subjekt.
Sedež društva je na naslovu: Zlato Polje 1, 4000 Kranj, zakoniti zastopnik je Zlatko Filej.
Matična številka društva je: 4063198(000)Društvo Bilečanci Slovenija je v davčnem registru vpisan pod številko: 93129408
(potrdilo št. 2014/ 20842 je dne 21¸. 3. 2014 izdal Davčni urad Kranj, Koroška cesta 21, 4000 Kranj).
Na osnovi odločbe in potrdila je bil pri Delavski hranilnici odprt Transakcijski račun društva (TRR): SI 56 6100 0000 7152 642.
S pridobljeno odločbo, potrdilom in odprtjem TRR so zaključeni vsi pravni postopki v zvezi z registracijo društva,
ki kot društvo lahko deluje od dneva vpisa v PRS, to je od 17. 3. 2014.

Logo društva

trenutno število članov

504

   Copyright © 2024 Društvo Bilečanci Slovenije        Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.

WebMaster  in   urednik spletne strani         Zlatko Traven   47.klasa